Jurta patří bezpochyby mezi největší vynálezy,

které Asie stvořila. (GustavKrist)

 

Jurta je charakteristickým obydlím střední asie více než 3000 let.

Jejího předchůdce je možné najít v obydlí podobném TEE-PEE.

Obydlí podobné tee-pee OVOOKHOI je dodnes hojně použivaným obydlím lidí soba, kteří žijí na severu Mongolska kolem jezera Chovgol. Důvodem jejich kočovného života jsou rostliny - byliny, které sobi jedí a kvůli kterým je potřeba se přemístit každých 14 dní. Pastevci žijící ve stepi své tábořiště mění 2-4x do roka.

Za klíčové období ve vývoji jurty je považován přechod z obydlí podobnému tee-pee (obr. 1.) na obydlí, které má mřížované stěny (obr. 2).

 

Herodotus žijící (480-425 př.n.l.) jako první popisuje stavby s mžížovanými stěnami, které jsou pokryté plstí. Obyvateli těchto přístřešků byli Skythové.

Na obrázku je jurta s mřížovanými stěnami.

Nejstarší objevená jurta pochází z mongolské hrobky ze 13. století. Zajímavostí je, že podoba dnešních moderních jurt se výrazně neliší od těch, ve kterých nomádi žili ve 13. století.

 

"Moderní" jurta na kolech

Slyšel jsem příběh jednoho ruského badatele, který svoji dizertační práci zaměřil na zlepšení mongolské jurty. Za těch 5let, kterým se tomuto tématu věnoval, nepřišel na nic, co by zlepšilo život lidem žijícím v GERu. Jurty jsou posteletími prověřené, pro mongolské Nomády prostě dokonalé!

Zdroj: History of mongolian ger. Ulaanbaatar (2006)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Hledat...